Довідник

Якщо є питання - пошукай відповідь тут!


Математика

Одиниці маси
1 кг = 1000 г
1 ц = 100 кг
1 т = 1000 кг
1 т  = 10 ц 
Для вимірювання менших довжин:
1 м = 1000 мм
1 дм = 100 мм
1см = 10 мм
1 дм = 10 см
Одиниці часу
1 рік - 365 (366) діб
1 рік - 12 місяців
1 місяць - 31 (30, 28(29)) діб
1 місяць - 4 тижні 
1 тиждень - 7 діб
1 доба - 24 год
1 год = 60 хв
1 хв = 60 с


Ще раз про збільшення(зменшення) числа в кілька разів

Задача1
Банка - 3 л
Бідон - ?, на 12 л більше, ніж банка.
Розв'язання
3+12=15 (л)
Відповідь: 15 літрів в бідоні. 
Задача2
Банка - 3 л
Бідон - ?, у 5 разів більше, ніж в банці.
Розв'язання
3х5=15 (л)
Відповідь: 15 літрів в бідоні.
Задача3
Бідон - 15 л
Банка - ?, на 12 л менше, ніж бідон.
Розв'язання
15 -12=3 (л)
Відповідь: 3 літри в банці. 
Задача4
Бідон - 15 л
Банка - ?, у 5 разів менше, ніж бідон.
Розв'язання
15 : 5=3 (л)
Відповідь: 3 літри в банці. 
Запам'ятай!
на...більше  +
на...менше   - 
у...більше    х
у...менше    :

Все про периметр. Це важливо!!!

Згадаємо, що таке периметр:
Периметр прямокутника - сума довжин його сторін.
Периметр дорівнює сумі усіх чотирьох сторін прямокутника; периметр дорівнює сумі довжини і ширини прямокутника, помножених на два.

Довжина - 6 см
Ширина - 4 см
Р (периметр) - ?
І спосіб: Р = 6 + 6 + 4 + 4 = ? (см) Обчисліть!
ІІ спосіб: Р = 6 х 2 + 4 х 2 = ? (см)
ІІІ спосіб: Р = (6 + 4) х 2 = ? (см)

Квадрат - це прямокутник у якого всі сторони рівні. 

Р = 6 + 6 + 6 + 6 = ? (см)          Обчисліть!

Знаючи таблицю множення:

Р = 6 х 4 =? (см)

Трикутник - геометрична фігура, в якій три кути, три сторони, три вершини.

АВ - 3 см
ВС - 4 см
АС - 5 см
Р - ?
Р = 3 + 4 + 5 = ? (см)       Обчисліть!
Як знайти компоненти дій множення, ділення. 
До теми "Розв'язування рівнянь"
                                       Множення 
Множник х Множник = Добуток
Множник = Добуток : Множник
Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.
Наприклад:
7 х а = 42
а = 42 : 7
а = 6
7 х 6 = 42
   42 = 42
                                                         Ділення
Ділене : Дільник = Частка
Ділене = Частка х Дільник
Дільник = Ділене : Частку
Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник.
Наприклад:
Х : 2 = 6
Х = 6 х 2
Х = 12
12 : 2 = 6
6 = 6
Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.
Наприклад:
32 : Х = 8
Х = 32 : 8
х = 4
32 : 4 = 8
       8 = 8


Як знайти компоненти дій додавання, віднімання. До теми "Розв'язування рівнянь"
Додавання:
Доданок + Доданок = Сума
Доданок = Сума - Доданок
   Щоб знайти невідомий доданок треба від суми відняти відомий доданок.
Наприкдад:
х + 64 = 70
х = 70 - 64
х = 6
6 + 64 = 70
       70=70
Віднімання:
Зменшуване - Від'ємник = Різниця
Зменшуване = Від'ємник + Різницю
Від'ємник = Зменшуване - Різницю
   Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю.
Наприклад:
х - 45 = 23
х = 45 + 23
х = 68
68 - 45 = 23
        23 = 23
Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.
Наприклад:
45 - х = 11
х = 45 - 11
х = 34
45 - 34 = 11
       11 = 11
Українська мова

Займенник, числівник, прислівник, частка - матеріал до вивчення в 4 класі!
Іменник
Порядок розбору слова за будовою
1. Змінити слово (один-багато) і виділити закінчення.
2. Визначити основу.
3. Підібрати спільнокореневі слова і виділити корінь.
4. Перед коренем виділити преффікс.
5. Між коренем і закінченням - суфікс.
Наприклад: загадка
1. Загадка - загадки - закінчення "а".
2. Основа - "загадк".
3. Гадати, вгадуй, гадка, загадковий. Корінь "гад".
4. Префікс "за-".
5. Суфікс "-к-".
Візьміть до уваги! Не у всіх словах присутні всі частини слова!
Наприклад: ліс - один корінь; виріс - слово без закінчення; мова - має тільки корінь і закінчення.

План за яким потрібно діяти, щоб встановити зв'язок між членами речення за допомогою питань
1. Вдумливо прочитайте речення, щоб визначити основу речення (підмет і присудок)та другорядні члени.
Ясні зорі засяяли в темному небі. 
  • основа речення;
  • другорядні члени речення.
2. Випишіть основу речення, зв'язавши підмет і присудок питанням:
Зорі (що зробили?) засяяли.
3. Випишіть "групу підмета" - слова, що залежать від підмета:
Зорі (які?) ясні.
4. Випишіть "групу присудка" - слова, що залежать від присудка:
Засяяли (де? в чому?) в небі.
5. Випишіть "групу другорядних членів речення" - слова, що залежать від другорядних членів.
В небі (якому?) темному.
План без прикладів запам'ятайте!
1. Підкреслити головні та другорядні члени речення.
2. Виписати словосполучення, з'єднавши слова питанням:
- головні члени речення.
- групу підмета.
- групу присудка.
- групу другорядних членів речення.

Синоніми й антоніми
Запам'ятайте правила:
1. Синоніми - слова близькі за значенням. 
Наприклад:
дім, будинок, хата; 
говорити, базікати, мовити;
старий, давній, колишній.
2. Антоніми - слова протилежні за значенням.
Наприклад:
день – ніч, назад – вперед, мокрий – сухий, працювати – ледарювати.

Про частини мови
Іменник
Важливе правило 1:
Іменники - це слова, які відповідають на питання хто? або що? і означають назви предметів.
Наприклад: (хто?) людина, тварина; (що?) небо, машина.
Важливе правило 2:
Назви людей і тварин відповідають 
на питання хто?
Назви всіх інших предметів відповідають 
на питання що?
Важливе правило 3: 
Іменники змінюються за зразком "один - багато", 
за числами.
Наприклад: учень - учні; школа - школи.

Речення за метою висловлювання бувають:
 Розповідні        
Питальні     
Спонукальні
За інтонацією:
 Окличні           
Неокличні

ТИПИ ТЕКСТІВ:

1. Розповідь ( про щось розповідає).
2. Опис (описує різні предмети).
3. Міркування (про щось міркує).

Розповідь і опис будуються так:

1. Зачин.
2. Основна частина.
3. Кінцівка.
Текст-міркування:
1. Твердження.
2. Доказ.
3. Висновок.

Правила переносу

  • Слова переносяться з рядка в рядок складами. Склад позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься: ака-ція, оси-ка, ірис, орел.

  • Букви й та ь під час переносу не можна відривати від попередньої букви: ліній-ка, лі-нійка, ляль-ка, ля-лька.

  • Буквосполучення дж, дз, йо, ьо під час переносу не розриваються: си-джу, кукуру-дза, кольо-ри, ма-йор.
  • Переносити слова з подовженими мякими приголосними можна по-різному: гіл-ля або гі-лля.
  • При переносі апостроф не відокремлюється від попередньої букви: бур’-ян, солов’-їний, комп’-ютер. 

      Слова, значення, вимову і               написання яких учні
                        повинні засвоїти у 3 класі:


А
абрикос
адреса
айстра
автомобіль
агроном
акваріум
апельсин
апетит
асфальт
Б
банкір
бензин
бетон
бібліотека
В
велосипед
верблюд
вогнище
вокзал
Г
горизонт
гриміти
грім
 Д
депутат
дециметр
директор
Е
електрика
К
кипіти
кишеня
колектив
комбайн
комбайнер
комп’ютер
коридор
космонавт
криниця
кукурудза
М
метал
минулий
О
очерет
 П
пиріг
президент
пшениця
Р
радіо
С
сантиметр
секунда
спасибі
Т
тривога
Ф
фермер
Х
хвилина
Ч
черемха
черешня

Таблиця приголосних звуків української мови

Український алфавіт

Коментарі

Популярні публікації